preloader logo

Advocats a Mallorca especialitzats en Dret mercantil

Dret mercantil

Normes i lleis que afecten empreses i empresaris

El dret mercantil o comercial, és una branca del nostre ordenament que regula les relacions i transaccions comercials entre empreses, empresaris i comerciants, així com les relacions jurídiques derivades de la realització d'activitats comercials i empresarials.

El dret mercantil abasta una àmplia varietat de temes, com: la creació i gestió d'empreses, les obligacions i responsabilitats dels empresaris i comerciants, les relacions entre els diferents agents econòmics, els contractes comercials, la propietat intel·lectual i la competència deslleial, entre altres.

L'objectiu principal del dret mercantil és establir un marc legal que garanteixi la protecció i el funcionament adequat de les activitats comercials i empresarials, i que proporcioni seguretat i certesa jurídica a les parts involucrades en aquestes activitats.

En resum, el dret mercantil és una branca del dret que s'ocupa de regular i protegir les relacions comercials i empresarials, i és essencial per al funcionament adequat dels mercats i de l'economia en general.

Per a empreses

És important que les empreses cerquin assessorament de professionals especialitzats en dret mercantil, per a garantir que es compleixin totes les obligacions legals i es prenguin les decisions adequades pel seu negoci.

En Capllonch Advocats oferim assessorament jurídic en multitud d’àrees, tals com: creació i constitució d’empreses (elecció de forma jurídica, elaboració d’estatuts, etc.); contractació mercantil (elaboració, revisió i negociació de contractes comercials); propietat intel·lectual (protecció de marca, patents, etc.); reestructuració empresarial (fusions, escissions, adquisicions, liquidacions, etc.); i litigis comercials (reclamacions d’impagament, resolució de conflictes entre accionistes, etc.); entre altres.

Assessorament preventiu

L'assessorament preventiu és un servei jurídic que s'ofereix a les empreses per a evitar problemes legals futurs, buscant un enfocament proactiu per a anticipar possibles riscos. A més, assessorem sobre les mesures que poden prendre per a prevenir-los o minimitzar-los.

Veure més

Resolució extrajudicial de conflictes

La resolució extrajudicial de conflictes és un conjunt de tècniques i estratègies que s'utilitzen per a resoldre disputes i conflictes entre parts sense haver de recórrer a la via judicial o a la litigació.

Veure més

Processos judicials

La litigació mercantil és un procés legal que se centra en resoldre disputes comercials entre empreses i/o particulars que involucren assumptes relacionats amb el dret mercantil.

Veure més

Per a particulars

El dret mercantil també es pot aplicar a particulars que es dediquen a activitats comercials o empresarials. En aquest cas, les regles i principis del dret mercantil s’apliquen per a regular les relacions comercials entre particulars i les empreses.

Alguns exemples de situacions en les que el dret mercantil pot ser rellevant per a particulars poden ser: la creació d’una empresa o negoci (seleccionar la forma jurídica, registrar-la, etc.); la compra i venda de béns i serveis (contractes de distribució, contractes mercantils, etc.); la protecció de la propietat intel·lectual (creació d’obres literàries, musicals o artístiques); i la protecció enfront a clàusules abusives (clàusules sol, targetes resolving, etc.); entre altres.

Assessorament preventiu

L'assessorament preventiu mercantil per a particulars s'enfoca en l'assessorament per a prevenir possibles problemes legals en el futur.

Veure més

Resolució extrajudicial de conflictes

La resolució extrajudicial de conflictes és un conjunt de tècniques i estratègies que s'utilitzen per a resoldre disputes i conflictes entre parts sense haver de recórrer a la via judicial o a la litigació.

Veure més

Processos judicials

La litigació mercantil per a particulars es refereix a la resolució de controvèrsies comercials a través de processos judicials.

Veure més

Configuració de cookies

Utilitzem cookies per oferir-vos la millor experiència possible. També ens permeten analitzar el comportament dels usuaris per millorar constantment el lloc web per a vostè.