preloader logo

Advocats a Mallorca especialitzats en Llei de segona oportunitat

Llei de segona oportunitat

Es tracta d'un mecanisme que preveu la Llei Concursal per a aconseguir que una persona física (ja sigui empresària o no) pugui saldar els seus deutes si es troba en una situació d'insolvència, això és, en una situació en la qual no pot pagar tots els seus deutes amb normalitat.

L'Exoneració del Passiu Insatisfet (EPI), que és el nom tècnic d'aquesta “Llei de la Segona Oportunitat”, és realment una eina eficaç per a aconseguir que una persona que ha passat per un sot financer pugui accedir novament al mercat laboral, o fins i tot empresarial, sense arrossegar els deutes del seu passat, sempre que s'hagi degut a una situació inesperada o no volguda per la persona que desitja beneficiar-se d'aquesta eina, això és, que hagi actuat de bona fe.

El mecanisme de la Segona Oportunitat pot consistir en la liquidació de tots els béns, i cancel·lació dels deutes que no hagin quedat satisfets, o en la presentació d'un pla de pagaments a 3 o 5 anys, depenent del cas.

D'altra banda, cal destacar que existeix la possibilitat que el deutor pugui conservar el seu habitatge habitual complint amb alguns requisits que preveu la pròpia Llei.

En Capllonch Advocats sabem el difícil que pot ser enfrontar-se a una situació financera complicada. Per això, estem compromesos a ajudar-lo a recuperar la seva estabilitat financera i donar-li una segona oportunitat.

Es tracta d'un mecanisme que preveu la Llei Concursal per a aconseguir que una persona física (ja sigui empresària o no) pugui saldar els seus deutes si es troba en una situació d'insolvència

Vols informació sobre aquest servei?

contacta

Requisit 1

Ser una persona física

La llei de segona oportunitat només s'aplica a particulars i autònoms que siguin persones físiques. No s'aplica a societats.

Requisit 2

Estar en situació d'insolvència

Per a poder acollir-se a la llei de segona oportunitat, s'ha d'estar en situació d'insolvència, és a dir, no poder fer front als deutes.

Requisit 3

No haver estat condemnat per delictes econòmics ni haver comès infraccions greus tributàries i/o contra la seguretat social en els últims 10 anys.

Requisit 4

Els crèdits de Dret Públic, queden al marge de l'acord, i s'haurà de negociar amb les administracions de manera separada. Igualment, aquests deutes públics també quedaran al marge del EPI i, segons la normativa actual, no podran ser exonerades.

Configuració de cookies

Utilitzem cookies per oferir-vos la millor experiència possible. També ens permeten analitzar el comportament dels usuaris per millorar constantment el lloc web per a vostè.